DICHTER TOT DE VROUW – (III) H.D.

H.D., oftewel Hilda Doolittle (1886-1961), is een complexe vrouw in een tijd waarin de vrouw niet geacht werd complex te zijn. Zo stopt ze met haar studie, omdat ze de druk niet aankan. Dan leeft ze enige jaren als een kluizenares, om in 1912 plotseling te besluiten haar studievriend Ezra Pound achterna te gaan en […]

DICHTER TOT DE VROUW – (II) CHRISTINA ROSSETTI

Stel, je bent de jongere zuster van een beroemd Victoriaans dichter en schilder van sensuele droomvrouwen. Met zijn schilderijen wisselt je broer de vrouw – dus ook jou – in voor een tweedimensionaal droombeeld, een mannelijke projectie van een vrouw ‘not as she is, but as she fills his dream’ (‘In an Artist’s Studio’). En […]

DICHTER TOT DE VROUW – (I) EMILY DICKINSON

Emily Dickinson (1830-1886) leefde het leven van een oude vrijster. Dat op zich betekende al een bepaald sociaal isolement, maar Dickinson lijkt zich welbewust te hebben gewenteld in die geïsoleerde positie. Ze schreef vanuit de beslotenheid van haar ouderlijk huis in Amherst, Massachusetts, dat ze zelden verliet. Tijdens haar leven was haar werk nauwelijks bekend […]

DICHTER TOT DE VROUW – Voorwoord

Vanwege Internationale Vrouwendag 2009 lees ik zeven gedichten van dichteressen, om zo de vrouw te vieren. Alle zeven zijn ze vanzelfsprekend unieke individuen, maar tegelijkertijd vertegenwoordigen ze samen de ontwikkelingen in de emancipatie van de vrouw. En wat mij fascineert is dat ze alle zeven natuurbeelden gebruiken om hun positie tot uitdrukking te brengen. De […]

WAAROM SCHRIJVEN?

Struinen op andere weblogs is een interessant tijdverdrijf. Zo rommelde ik de laatste dagen wat op “Schrijf!” van Trouw, dat poogt een wat meer literair blogpubliek aan te boren. Eén column over schrijven, van de hand van de (mij onbekende) schrijfster Hella Kuipers, lonkte me. Het eindigt zo: “Het beste antwoord op de vraag “Waarom […]

HET WOORD

Een niet nader te noemen medeblogger meent dat katholieken niet zo kunnen schrijven als reformatoren: “een katholieke Maarten ’t Hart, Jan Siebelink, e.d. is er niet”. En dat klopt, want die zijn protestant. Hij doet vervolgens ook een gooi naar een verklaring voor het verschil: “ik denk dat dat komt door het belang van Het Woord, dat […]

POLDERLITERATUUR

Volgens NOVA was het landschap weg uit de vaderlandse literatuur, en is het nu – ‘ten langen leste’ – terug. In het item ‘Polderliteratuur’ brengt Clairy Polak het thema zo: “Er is een nieuw thema opgedoken in de Nederlandse literatuur: het landschap. Niet langer hebben de oorlog, het stadsleven, de Hollandse binnenkamer en

HET GROTE VERSCHIJNEN

Volgens sommigen is alle kunst een armzalige verweerpoging tegen de tijd en “het grote verdwijnen”. Dat mag waar zijn, maar het is niet het hele verhaal. Kunst gaat juist ook over het grote verschijnen. Tussen de bevroren foto’s, beelden en woorden uit het verleden ligt namelijk niet alleen vergetelheid, maar ook een zee aan mogelijkheden voor “de dichter, de […]

RECENSIE “MIJN IERLAND”

Alles over Ierland vreet ik op, dus toen ik in De Groene Waterman Gerrit Jan Zwier’s nieuwste boek tegenkwam kon ik het niet laten het even op te pakken. De prachtige foto op de kaft en de wervende achterflap van Mijn Ierland (Atlas, april 2007) deden de rest: net als zoveel mensen trapte ik wederom in […]